nyc6

więcej o druku 3D

Tutaj znajdziesz najbradziej przydatne informacje na temat technologii:
FDM
SLA
SLS
PolyJet

nervoussystem  |  via shapeways

nervoussystem | shapeways | Nylon

FDM

Opis
ang. Fused Deposition Modeling
 

 

Metoda FDM polega na nakładaniu uplastycznionego materiału przez specjalną dwudyszową głowicę, pozycjonowaną w dwóch osiach- X i Y. W osi Z wykonuje ruch jedynie stół roboczy.
Profesjonalna maszyna FDM posiada komorę roboczą, w której utrzymuje się temperaturę nieznacznie niższą od temp. topnienia materiału. Dzięki temu kolejne warstwy lepiej spajają się przez zmniejszeniu się naprężeń termicznych, co zmniejsza efekt schodkowości.

 

System
podporowy
Technologia FDM wymaga stworzenia systemu podporowego pod geometrię modelu, która wystaje poza obrys poprzedniej warstwy.

 

Istnieją dwa rodzaje suportu:
/ rozpuszczalne
Elementy podporowe są nanoszone przez odrębną głowicę na przemian z docelowym materiałem modelu. W celu usunięcia go, zanurza się cały model w specjalnym płynie, nie naruszając materaiłu budulcowego.
/ nierozpuszczalne
Strukturę podporową usuwa się mechanicznie, występuje duże prawdopodobieństwo uszkodzenia modelu. Są one z budowane z bardziej kruchego materiały niż obiekt docelowy.

Postprocessing
Powierzchnia modelu z drukarki FDM jest chropowata, dlatego konieczny jest post-processing. Zależnie od oczekiwanego efektu, stosuje się różne metody:
/ wygładzanie
Efekt schodkowości, porowatości usuwany jest za pomocą nasączania, nadtrawiania. Dzięki temu powstaje gładka powierzchnia, przygotowana do dalszych ewentualnych procesów.
Każdy materiał potrzebuje innej substancji rozpszczającej:
         // modele z proszków gipsu nadtrawia się klejami cyjanoakrylowymi,
         //  ABS- oparami acetonu (UWAGA GROZI WYBUCHEM!)
/ szlifowanie
Do szlifowania modeli z ABS, PC, PEI i PLA można wykorzystać typowy papier ścierny lub szlifierkę.
/ lakierowanie
Lakiery używane do modeli wyprodukowanych za pomocą technologii  FDM:
         //  chemoutwardzalne
         //  akrylowe
         //  olejne
         UWAGA! nie używać lakierów na bazie acetonu.
/ chromowanie
/ pokrycie szpachlówką samochodową
/ klejenie.
W przypadku bardzo dużych modeli, należy podzielić model na części, wydrukować elementy, a następnie skleić elementy.
Do danych materiałów, przeznaczone są inne substancje łączące:
/ PLA- cyjanoakryle lub kleje epoksydowe
/ ABS- cyjanoakryle i epoksydy / aceton lub ABS rozpuszczony w acetonie
/ PC- epoksydy ( materiał trudny do klejenia)

Efekt końcowy i zastosowanie
Materiały wykorzystywane w technologii FDM pozwalają na budowanie estetycznych i wytrzymałych modeli wielkoformatowych przy zachowaniu wysokiej dokładności wymiarowej. Pozwalają też one na łatwą obróbkę ręczną, przy zachowaniu dobrych właściwości mechanicznych.
Wykorzystanie:modele koncepcyjne, prototypy funkcjonalne.

 

www.fado-design.com

PolyJet

nervoussystem  |  via shapeways

Opis

Technologia PolyJet (Polymer Jetting) polega na nanoszeniu warstw ciekłej żywicy, a następnie utrwalaniu jej przy pomocy lamp UV.

Istnieją również wielokomponentowe maszyny PolyJet, które poprzez łączenie dwóch różnych materiałów pozwalają na tworzenie detali składających się z części elastomerowych i sztywnych.

Technologia ta pozwala na stymulowanie własności elastycznych większości tworzyw sztucznych w tym tworzyw transparentnych, gumowych/elastomerowych, jak i popularnych tworzyw o wysokiej sztywności. Pod względem ilości dostępnych materiałów PolyJet jest jedną z najbardziej wszechstronnych technologi druku 3D, oferując jednocześnie wysoką dokładność, szczegółowość detalu jak i jakość powierzchni.

 

System
podporowy
System podporowy składa się z żelu na bazie wody i żywicy, który usuwa się za pomocą strumienia wody pod wysokim ciśnieniem. Przy delikatnych elementach zastosowuje się inne techniki usuwania podpór.

Postprocessing
Powierzchnia detalu po wydrukowaniu jest gładka.
Można ją wykończyć obróbką ręczną:
/ szlifowanie
Wykorzystuje się do tego papier ścierny pod strumieniem wody.
/ malowanie
/ pokrywanie galwanicznie (wybrane materiały)

Efekt końcowy i zastosowanie
Dzięki materiałom biozgodnym możliwa jest budowa skomplikowanych przyrządów chirurgicznych oraz modeli do planowania operacyjnego lub do formowania materiałów implantologicznych.
Wykorzystuje się też ją do wykonywania prototypów funkcjonalnych, elementów ruchomych, aplikacji spożywczych, aplikacji wysokotemperaturowych.

via www.printers3d.pl

SLA

nervoussystem  |  via shapeways

Opis

Technologia SLA polega na utrwalaniu foto czułej żywicy przy pomocy lasera UV.

Po zakończeniu budowy części i opłukaniu modeli z nieutwardzonej żywicy wymagane jet naświetlenie wtórne w komorze UV, aby nadać modelom pełną sztywność i wytrzymałość.

Ze względu na długi czas budowy części i kłopotliwy postprocessing, technologia ta nie należy do najtańszych rozwiązań. Jednak pod względem dokładności (min. +/-0,2mm na długości 1100mm), SLA nie ma sobie równych.

System
podporowy

Materiałem podporowym jest tutaj żywica modelująca, z której oprogramowanie generuje specjalne rusztowania suportowe podpierające budowany model.

Digital Grotesque 3D Printing Architecture | fubiz.net | Sandstone material

SLS

nervoussystem  |  via shapeways

Opis
ang. Selective Laser Sintering
Działa na zasadzie selektywnego warstwowego przetapiania proszków tworzyw sztucznych przy pomocy lasera. Jako, że proces jest przeprowadzany w ogrzewanej komorze utrzymującej temperaturę bliską granicy topienia tworzywa, sam niespieczony proszek jest wystarczającą podporą dla budowanych elementów, a kilkuprocentowy skurcz materiału następuje dopiero po zakończeniu procesu i stopniowym wychłodzeniu komory.

System
podporowy
Technologia SLS nie wymaga struktur podporowych.

Efekt końcowy i zastosowanie

Modele stworzone za pomocą technologii SLS cechują się wysoką jakością gładkiej powierzchni i dokładnością detali.

Żeby dowiedzieć się więcej,

wejdź na naszą stronę FADO.INFO lub skontaktuj się z nami!

 

mail:  info@fado-design.com

 

Top
PolandEnglish