1st place

o druku 3D


Fado zajmuje się drukiem 3D w metalu- technologia DMLS. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na jej temat.


Dawid Dubanosow

DMLS

 rvnDSGN  |  via www.dailybri.com

Opis
ang.  Direct Metal Laser Sintering

 

Technologia DMLS polega na selektywnym przetapianiu proszków metali za pomocą lasera. Detal 3D dzielony jest na warstwy 2D, których grubość odpowiada grubości nakładanej  warstwy proszku. Następnie wiązka lasera przetapia kolejne warstwy proszku, stopniowo budując zadany element. Grubość przetapianej warstwy zależy od typu materiału i jest kluczowym czynnikiem mającym wpływ na czas budowy, a co za tym idzie cenę detalu.  Przyrostowy charakter technologii pozwala na niespotykaną dotychczas dowolność projektowania, która nie byłaby możliwa do uzyskania w technologiach ubytkowych.

DMLS jako jedyna z technologii druku 3D doskonale sprawdza się w przypadku prototypowania lub wytwarzania pełnowartościowych krótkoseryjnych produktów cechujących się dużą wytrzymałością mechaniczną. Dzięki dużej swobodzie tworzenia skomplikowanych, trudnych do wykonania metodami ubytkowymi geometrii, technologia ta znalazła zastosowania w przemyśle lotniczym, medycznym, wzornictwie przemysłowym, jubilerstwie, przemyśle maszynowym i chemicznym.

Nasza oferta w zakresie technologii DMLS to:

/ budowania części form wtryskowych z konformalnymi kanałami chłodzącymi.

/ usługi prototypowania skomplikowanych części metalowych,

/ wytwarzania krótkich serii produkcyjnych,

W branży przetwórstwa tworzyw sztucznych DMLS umożliwia tworzenie wkładek ze skomplikowanymi kanałami chłodzącymi, które nie byłyby możliwe do wytworzenia poprzez klasyczne wiercenie lub drążenie kanałów. Tego typu konformalne kanały chłodzące zaprojektowane przy pomocy komputerowej symulacji wtrysku MoldFlow® oferują homogeniczny rozkład temperatur i wysoką wydajność.

Zastosowanie wkładek konformalnych DMLS do budowy form wtryskowych pozwala na skrócenie czasu cyklu nawet o 40% w stosunku do klasycznych rozwiązań. Równomierny rozkład temperatur w gnieździe formującym przekłada się na mniejsze deformacje skurczowe wypraski i jej lepszą jakość.


System podporowy

Stosowanie struktur podporowych w technologii DMLS jest ściśle powiązane z geometrią detalu jak również umiejętnym pozycjonowaniem detalu na platformie budującej. W zależności od typu materiału, kąt nachylenia ścianki nie wymagający struktur podporowych będzie się różnił. Dla stali narzędziowej wynosi on 25 stopni. W praktyce oznacza to, że ścianki o pochyleniu większym będą wymagały podpory.

Podczas projektowania należy również zwrócić uwagę na sposób i rodzaj stosowanych struktur podporowych. Zbyt duża ilość i/lub zbyt duże zagęszczenie struktur podporowych sprawia duży problem podczas ich usuwania na etapie obróbki, dlatego należy stosować je wyłącznie tam, gdzie są one niezbędne do wybudowania detalu. Doświadczenie w pozycjonowaniu detali w komorze roboczej i znajomość procesu przetapiania pozwala na ograniczenie struktur podporowych do minimum.


Postprocessing

W zależności od stosowanego typu materiału jak również wymogów estetycznych, stosuje się różne typy obróbki wykańczającej

/ hartowanie/ odpuszczanie w piecu – naprężenia wewnętrzne detali generowane podczas przetapiania są tak duże, że wymagają one obróbki termicznej po ich wytworzeniu. W przeciwnym razie po odcięciu detalu może nastąpić jego wykrzywienie.

/ usuwanie struktur podporowych.

/ piaskowanie- wykańczanie polegające na wygładzaniu powierzchni za pomocą materiałów mających cechy abrazyjne. W zależności od materiału z którego wykonany jest detal przeznaczony do piaskowania stosuje się kulki ceramiczne lub szklane, może być to również łupina orzecha. Proces polega na ubiciu i zagładzeniu nierówności na powierzchni detalu, co wpływa na obniżenie jego chropowatości, zapobiega korozji, jak również zmienia mechaniczne właściwości materiału. Jest to standardowy proces obróbki dla technologii DMLS.

/ szlifowanie- proces wygładzający powierzchnię, usuwa również ewentualne niedoskonałości i zarysowania. Zależnie od czasu szlifowania, można manipulować estetyką gotowego modelu. Proces zapobiega też korozji.


Zastosowanie

Technologia DMLS znajduje zastosowanie w wielu wiodących przemysłach i obszarach naszego życia. Głównymi z nich są medycyna, lotnictwo i branża motoryzacyjna. Wraz z dostępnością coraz szerszej gamy materiałów możliwości zastosowań technologii rosną. Sama technologia nie jest już kojarzona wyłącznie z szybkim prototypowaniem, coraz częściej wykorzystuje się ją do regularnej produkcji części użytkowych.


Top
PolandEnglish